CBD VAPES

CBD HIVE - WHOLESALE CBD VAPE MAUI
from $25.00

CBD HIVE - WHOLESALE CBD VAPE MAUI

WHOLESALE CBD VAPE 300MG MSRP $59.00WHOLESALE CBD VAPE 600MG MSRP $79.00WHOLESALE CBD VAPE 1200MG MSRP $129.00 MAUI — Only 4 Ingredients and Infu...

View full details
CBD HIVE - WHOLESALE CBD VAPE KAUAI
from $25.00

CBD HIVE - WHOLESALE CBD VAPE KAUAI

WHOLESALE CBD VAPE 300MG MSRP $59.00WHOLESALE CBD VAPE 600MG MSRP $79.00WHOLESALE CBD VAPE 1200MG MSRP $129.00 KAUAI — Only 4 Ingredients and Inf...

View full details
CBD HIVE - WHOLESALE CBD VAPE HONEY
from $25.00

CBD HIVE - WHOLESALE CBD VAPE HONEY

WHOLESALE CBD VAPE 300MG MSRP $59.00WHOLESALE CBD VAPE 600MG MSRP $79.00WHOLESALE CBD VAPE 1200MG MSRP $129.00 HONEY — Only 4 Ingredients and Inf...

View full details
CBD HIVE - WHOLESALE CBD VAPE FLUFFY
from $25.00

CBD HIVE - WHOLESALE CBD VAPE FLUFFY

WHOLESALE CBD VAPE 300MG MSRP $59.00WHOLESALE CBD VAPE 600MG MSRP $79.00WHOLESALE CBD VAPE 1200MG MSRP $129.00 FLUFFY — Only 4 Ingredients and In...

View full details
CBD HIVE - WHOLESALE CBD VAPE BLU
from $25.00

CBD HIVE - WHOLESALE CBD VAPE BLU

WHOLESALE CBD VAPE 300MG MSRP $59.00WHOLESALE CBD VAPE 600MG MSRP $79.00WHOLESALE CBD VAPE 1200MG MSRP $129.00 BLU — Only 4 Ingredients and Infus...

View full details
CBD HIVE - WHOLESALE CBD VAPE BEAR
from $25.00

CBD HIVE - WHOLESALE CBD VAPE BEAR

WHOLESALE CBD VAPE 300MG MSRP $59.00WHOLESALE CBD VAPE 600MG MSRP $79.00WHOLESALE CBD VAPE 1200MG MSRP $129.00 BEAR — Only 4 Ingredients and Infu...

View full details